Hlavné výstupy projektu

Spoločné plánovanie v rámci projektu, vývoj a implementácia prostredníctvom online nástroja pre spoluprácu

(Mural; pracovný priestor pre online stretnutia ako aj osobné stretnutia)

 

Spoločný vývoj formátov pre projektové plánovanie, vývoj a implementáciu prostredníctvom online nástroja pre spoluprácu

(Mural; pracovný plán pre spoločný workshop k vývoju a plánovaniu projektu)

 

Participatívny vývoj, plánovanie a implementácia iniciatívy k digitalizácii

v spolupráci s projektovou skupinou zloženou z miestnych politikov, administratívnych pracovníkov a občanov prostredníctvom online aplikácie (padlet) a sprievodnej komunikácie cez messenger službu (Signal). 

 

Okrem toho prebiehajú aj online stretnutia pracovných skupín a asynchrónna písomná komunikácia prostredníctvom platformy pre online spoluprácu MS Teams.